Porównywarka OC / AC

Kiedy autocasco Ci nie pomoże?

Najczęstsze wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu AC

Większość kierowców zapewne orientuje się, że naprawy usterek eksploatacyjnych nie pokryje się z tytułu polisy AC, ale już zdecydowana mniejszość wie, co kryje się za pojęciem „franszyza integralna”, dlaczego tak ważna jest rola kluczyka, etc.

Zbyt niską szkodę kierowca będzie musiał pokryć z własnej kieszeni. Wiąże się to z określoną w OWU sumą franszyzy integralnej, czyli wartość szkody, do której towarzystwo ubezpieczeniowe zwolnione jest z wypłaty odszkodowania. Tak więc jeśli zbijemy lusterko, a OWU franszyza określona jest na przykładowo 500 złotych, to o naprawę zadbać będziemy musieli sami.

Bardziej bolesna jest sytuacja, gdy pomimo wykupionej opcji ubezpieczenia od kradzieży towarzystwo ubezpieczeniowe wstrzyma się z wypłatą odszkodowania. Powód? Zgubiony kluczyk, pozostawienie kluczyków w stacyjce lub otwartych drzwi na postoju, zapomnienie o wymaganych zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych. To wszystko uznane zostanie za rażące niedbalstwo.

Zdarza się, że towarzystwa ubezpieczeniowe ów zapisek o zaniedbaniu ze strony kierowcy interpretują na swoją korzyść. Cóż, ocena zdarzenia post factum bywa kwestią wielce subiektywną… W niektórych zdarzeniach odszkodowanie może zostać pomniejszone (np. jeśli przekroczyłeś dozwoloną prędkość o więcej niż 30 km, wymusiłeś pierwszeństwo, wyprzedzałeś w niedozwolonym miejscu…), zaś wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciel zastosuje, jeśli:

 • kierujący był nietrzeźwy lub pod wpływem środków odurzających,
 • działał umyślnie,
 • pojazd był niezarejestrowany lub nie miał ważnego badania technicznego,
 • pojazd był kierowany przez osobę bez ważnego prawa jazdy,
 • uszkodzenia nastąpiły w wyniku działań wojennych lub akcji protestacyjnych, lub gdy kierujący brał udział w przestępstwie, rajdach ulicznych.

Pamiętajmy również o odpowiednio szybkim zgłoszeniu szkody. To OWU konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego określa jego termin – w niektórych przypadkach są to tylko 24 godziny od momentu dowiedzenia się o szkodzie jeśli przekroczysz ten termin, ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania.

Jeśli natomiast Twój ubezpieczyciel nie ma podstaw do zastosowania wyłączenia i jeśli przedstawiłeś wszystkie odpowiednie dokumenty, masz prawo spodziewać się wypłaty odszkodowania w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia szkody lub bezgotówkowego rozliczenia w autoryzowanym warsztacie.

Znajdujemy tanie OC dla aut naszych klientów:

 • Ford Focus Wojciecha ze Świdnicy:
  OC za 506 zł

 • Opel Corsa Beaty z Przemyśla:
  OC za 450 zł

 • Skoda Fabia Alicji z Zabrza:
  OC za 463 zł

 • Fiat Panda Mariusza z Gdańska:
  OC za 756 zł

 • SEAT Leon Stefana z Suwałk:
  OC za 467 zł

Sprawdź, jakie OC znajdziemy dla Twojego auta