Porównywarka OC AC jest bezpłatnym narzędziem, które umożliwi Ci poznanie realnych składek za ubezpieczenia samochodowe OC i AC. Wystarczy, że rzetelnie wypełnisz formularz składający się z 3 kroków, a poznasz oferty aż 17 ubezpieczycieli. Sprawdzenie składek zajmie Ci ok. 10 minut.

Porównaj OC

Kiedy autocasco Ci nie pomoże?

Większość kierowców zapewne orientuje się, że naprawy usterek eksploatacyjnych nie pokryje się z tytułu polisy AC, ale już zdecydowana mniejszość wie, co kryje się za pojęciem „franszyza integralna”, dlaczego tak ważna jest rola kluczyka, etc.

Zbyt niską szkodę kierowca będzie musiał pokryć z własnej kieszeni. Wiąże się to z określoną w OWU sumą franszyzy integralnej, czyli wartość szkody, do której towarzystwo ubezpieczeniowe zwolnione jest z wypłaty odszkodowania. Tak więc jeśli zbijemy lusterko, a OWU franszyza określona jest na przykładowo 500 złotych, to o naprawę zadbać będziemy musieli sami.

Bardziej bolesna jest sytuacja, gdy pomimo wykupionej opcji ubezpieczenia od kradzieży towarzystwo ubezpieczeniowe wstrzyma się z wypłatą odszkodowania. Powód? Zgubiony kluczyk, pozostawienie kluczyków w stacyjce lub otwartych drzwi na postoju, zapomnienie o wymaganych zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych. To wszystko uznane zostanie za rażące niedbalstwo.

Zdarza się, że towarzystwa ubezpieczeniowe ów zapisek o zaniedbaniu ze strony kierowcy interpretują na swoją korzyść. Cóż, ocena zdarzenia post factum bywa kwestią wielce subiektywną... W niektórych zdarzeniach odszkodowanie może zostać pomniejszone (np. jeśli przekroczyłeś dozwoloną prędkość o więcej niż 30 km, wymusiłeś pierwszeństwo, wyprzedzałeś w niedozwolonym miejscu...), zaś wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciel zastosuje, jeśli:

  • kierujący był nietrzeźwy lub pod wpływem środków odurzających,
  • działał umyślnie,
  • pojazd był niezarejestrowany lub nie miał ważnego badania technicznego,
  • pojazd był kierowany przez osobę bez ważnego prawa jazdy,
  • uszkodzenia nastąpiły w wyniku działań wojennych lub akcji protestacyjnych, lub gdy kierujący brał udział w przestępstwie, rajdach ulicznych.

Pamiętajmy również o odpowiednio szybkim zgłoszeniu szkody. To OWU konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego określa jego termin – w niektórych przypadkach są to tylko 24 godziny od momentu dowiedzenia się o szkodzie jeśli przekroczysz ten termin, ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania.

Jeśli natomiast Twój ubezpieczyciel nie ma podstaw do zastosowania wyłączenia i jeśli przedstawiłeś wszystkie odpowiednie dokumenty, masz prawo spodziewać się wypłaty odszkodowania w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia szkody lub bezgotówkowego rozliczenia w autoryzowanym warsztacie.