Porównywarka OC / AC

Ubezpieczenie OC w przypadku wystąpienia szkody

Co zrobić po spowodowaniu szkody?

Po pierwsze powinniśmy jeździć w miarę możliwości na tyle ostrożnie i bezpiecznie, aby uniknąć kolizji drogowych. Po drugie jeśli już do takiego nieszczęśliwego zdarzenia dojdzie powinniśmy pamiętać o właściwym zachowaniu się w miejscu wypadku.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (w skrócie OC) to ubezpieczenie, które w przypadku właścicieli pojazdów mechanicznych jest w naszym kraju ubezpieczeniem obowiązkowym. Obowiązek ten reguluje Ustawa o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (oraz tegoroczna nowelizacja Ustawy o Ubezpieczeniach Obowiązkowych z 11 lutego 2012 roku).

Terminowe opłacenie składki OC to kwestia niezwykle istotna. Po pierwsze brak opłaty skutkuje poważnymi konsekwencjami finansowymi. Po drugie jej opłacenie leży w interesie posiadacza pojazdu. W razie spowodowania kolizji drogowej i wyrządzenia szkody na osobie lub mieniu to ubezpieczyciel będzie bowiem ponosił konsekwencje finansowe tego zdarzenia.

Zgodnie z najnowszymi przepisami o ubezpieczeniach obowiązkowych ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie do wysokości sumy gwarancyjnej, która wynosi odpowiednio:

 • 5 mln euro jeśli doszło do szkody na osobach,
 • 1 mln euro jeśli doszło do osoby na mieniu.

W bieżącym roku sumy gwarancyjne zostały podniesione. Jeszcze w ubiegłym roku wynosiły dokładnie o połowę mniej zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku.

Jak zachować się w razie kolizji

Nie możemy się jednak tymi kwotami zachłysnąć i czuć się bezkarni. Po pierwsze powinniśmy jeździć w miarę możliwości na tyle ostrożnie i bezpiecznie, aby uniknąć kolizji drogowych. Po drugie jeśli już do takiego nieszczęśliwego zdarzenia dojdzie powinniśmy pamiętać o właściwym zachowaniu się w miejscu wypadku. Jak takie zachowanie powinno wyglądać określa jednoznacznie artykuł 16 Ustawy o Ubezpieczeniach Obowiązkowych jak również po prostu zdrowy ludzki rozsądek.

Po pierwsze powinniśmy w miarę sowich możliwości zabezpieczyć miejsce zdarzenia, tak aby rozmiary szkody nie powiększały się. Powinniśmy też udzielić niezbędnej pomocy osobom poszkodowanym i wezwać wszelkie niezbędne do pomocy służby (pogotowie, policja straż pożarna). W dalszej kolejności powinniśmy również zabezpieczyć mienie osób poszkodowanych. Policja musi zostać koniecznie wezwana jeśli ofiarami wypadku są ludzie lub też w przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że nastąpiło przestępstwo drogowe.

Obowiązki ubezpieczonego względem zakładu ubezpieczeń

Jeśli zaś chodzi o sam zakład ubezpieczeń to osoba, która spowodowała wypadek jest zobowiązana do przekazania pozostałym uczestnikom kolizji wszelkich informacji niezbędnych do identyfikacji zakładu oraz danych, dotyczących samej umowy ubezpieczenia. O zajściu powinna również niezwłocznie poinformować zakład ubezpieczeń, przekazując mu wszelkie informacje na temat samego zdarzenia oraz towarzyszących mu okoliczności.

Znajdujemy tanie OC dla aut naszych klientów:

 • Ford Focus Wojciecha ze Świdnicy:
  OC za 506 zł

 • Opel Corsa Beaty z Przemyśla:
  OC za 450 zł

 • Skoda Fabia Alicji z Zabrza:
  OC za 463 zł

 • Fiat Panda Mariusza z Gdańska:
  OC za 756 zł

 • SEAT Leon Stefana z Suwałk:
  OC za 467 zł

Sprawdź, jakie OC znajdziemy dla Twojego auta